Khuyến mãi sinh nhật

Nhận ngay tiền thưởng sinh nhật tại JW388!

Chi tiết Khuyến mãi:

Thưởng VND 300.000 – VND 1.800.000
Yêu cầu Trong vòng 3 tháng gần nhất
Nạp tiền ít nhất 3 lần
Tổng doanh thu VND 30.000.000 trở lên
Rút tối đa Không giới hạn (Ngoại trừ Thể thao)
Trò chơi Tất cả
Số lần tham gia 1 lần/ năm

Trò chơi áp dụng:
Tất cả (Ngoại trừ Thể thao)

Điều khoản và điều kiện:

  1. Thành viên có thể yêu cầu nhận khuyến mãi này 7 ngày trước hoặc sau ngày sinh nhật.
  2. Thành viên nhận thưởng Sinh nhật theo cấp bậc: Bạc – VND 300.000; Vàng – VND 500.000; Bạch Kim – VND 800.000; Kim cương – VND 1.200.000; and Huyền thoại – VND 1.800.000.
  3. Thành viên cần liên hệ  Hỗ trợ trực tuyến cung cấp CCCD và đăng ký nhận khuyến mãi.
  4. Doanh thu cược khuyến mãi sẽ không được tính vào doanh thu nhận hoàn trả.
  5. Thành viên chỉ được phép tạo 1 tài khoản. Việc cố tình tạo nhiều tài khoản để lạm dụng khuyến mãi thì tất cả tài khoản sẽ bị khóa và không hoàn lại tiền nạp.
  6. JW388 có quyền sửa đổi, tạm ngưng hoặc kết thúc chương trình mà không cần thông báo hoặc giải thích.
  7. Điều khoản và điều kiện chung tại JW388 được áp dụng.